TipRoerdalen TipRoerdalen TipRoerdalen

Uw mening over Roerdalen Aanmelden

28-06-2019

Kermis

Publieke raadpleging onder de inwoners van Roerdalen over kermis

Horst, 29 juli 2019

Kermis
Na teruglopende bezoekersaantallen en een tegenvallende opkomst op een infoavond om na te denken over de toekomst van de kermis, werd bekend dat er in Montfort dit jaar geen kermisattracties op de markt komen te staan. De kermis wordt gevierd in de cafés. Onderzoeksbureau Toponderzoek vroeg de deelnemers van TipRoerdalen over de kermis(sen) in eigen dorp.

Het merendeel (63%) van de respondenten geeft aan waarschijnlijk niet of zeker niet de kermis(sen) in hun eigen dorp te bezoeken. 17% geeft aan zeker wel naar de kermis(sen) in de eigen kern te gaan, 13% van de respondenten gaat waarschijnlijk wel.

Attracties
Op de derde plaats van attracties die niet mogen ontbreken op de kermis in eigen dorp staat een snoepkraam (40%). Op nummer twee staan de botsauto’s (47%). Benieuwd wat er op één staat in de top drie attracties die niet mogen ontbreken op de kermis in eigen dorp? Lees hier de volledige rapportage.

Het onderzoek van TipRoerdalen over de kermis(sen) is ingevuld door 54 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Roerdalen. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipRoerdalen zijn te lezen op www.TipRoerdalen.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipRoerdalen.


Download resultaten